หมวดหมู่สินค้าจำพวก เก้าอี้สนามไม้ ม้านั่งสนามไม้


 • ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้แบบ1 รหัสสินค้า : W-028 ขนาด : ขนาดที่นั่งยาว100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได...
  4,900 THB

 • ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้ พนักพิงตาราง รหัสสินค้า : W-071 ขนาด : ขนาดที่นั่งยาว100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับ...
  5,900 THB

 • IMG_0052.JPG
  ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้แบบ2 รหัสสินค้า : W-032 ขนาด : ขนาดที่นั่งยาว100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได...
  5,500 THB

 • ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้(เล็ก) รหัสสินค้า : W-029 ขนาด : ขนาดที่นั่งยาว60cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักไ...
  2,900 THB

 • ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้ เสาหน้าเว้า รหัสสินค้า : W-030 ขนาด : ขนาดยาว120cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักไ...
  6,500 THB

 • ชื่อ : เก้าอี้สนามไม้ หลังเอน รหัสสินค้า : W-031 ขนาด : ขนาดยาว100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้กว...
  5,900 THB

 • ชื่อ : เก้าอี้พับ เก้าอี้ชายหาด รหัสสินค้า : W-033 ขนาด : ขนาดหนึ่งที่นั่ง วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนั...
  2,300 THB


Visitors: 681,448