หมวดหมู่สินค้าจำพวก โต๊ะไม้ โต๊ะสนามไม้ โต๊ะวางของ โต๊ะอาหาร


  • P5100127.JPG
   ชื่อ : โต๊ะทำงานไม้สัก รหัสสินค้า : W-047 ขนาด : ขนาด 60x120cm วัสดุที่ใช้ : เป็นงานสั่งทำที่ลูกค้าต้องการไม้สักเก่า หากใช้ไม้เนื้อแข็งประเภทอื่น เช่นไม้เต็ง ราคาก็จะถูกลงตาม...
  • P4220082.JPG
   ชื่อ : โต๊ะคอนโซลไม้ รหัสสินค้า : W-048 ขนาด : ขนาด 40x120x75cm วัสดุที่ใช้ : ไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้เต็ง ไม้แดง เป็นต้น ไม้มีความคงทนแข็งแรง สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย...
   5,500 THB
  • DSCF1001.JPG
   ชื่อ : ชุดโต๊ะอาหารไม้ รหัสสินค้า : W-049 ขนาด : ขนาด75x150x75 cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวมเช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้นไม้มีความแข็งแรง สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช...
  • โต๊ะกลางญี่ปุ่น
   ชื่อ : โต๊ะกลางญี่ปุ่น W-059 รหัสสินค้า : W-059 ขนาด : ขนาด 60x60x30cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้...
   4,500 THB
  • โต๊ะกลางญี่ปุ่น
   ชื่อ : โต๊ะกลางญี่ปุ่น (ไม้สัก) รหัสสินค้า : W-060 ขนาด : ขนาด 60x100x30cm วัสดุที่ใช้ : ไม้สักเก่า สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเยอร์ สีขาวและสีอื่นๆใช้สีน้ำมั...
   5,500 THB
  • ชื่อ : โต๊ะกลางไม้แบบ1 รหัสสินค้า : W-061 ขนาด : ขนาด 60x100x70cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเยอ...
   3,500 THB
  • ชื่อ : โต๊ะกลางไม้แบบ2 รหัสสินค้า : W-062 ขนาด : ขนาด 60x100x70cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเยอ...
   3,500 THB
  • ชื่อ : โต๊ะกลางไม้แบบ3 รหัสสินค้า : W-063 ขนาด : ขนาด 80x150x75 cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเย...
  • ชื่อ : โต๊ะกลางไม้แบบ4 รหัสสินค้า : W-064 ขนาด : ขนาด 60x100x75cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเยอ...
   4,500 THB
  • ชื่อ : โต๊ะกลางไม้แบบ5 รหัสสินค้า : W-065 ขนาด : ขนาด 75x150x75cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเยอ...
   5,500 THB
  • ชื่อ : ชิงช้าไม้ หลังคาระแนงไม้ รหัสสินค้า : W-066 ขนาด : ขนาด80x80x70cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไ...
  • ชื่อ : โต๊ะกลางระแนงลูกเต๋า รหัสสินค้า : W-067 ขนาด : ขนาด 50x50x50 วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น สี : สามารถเลือกสีได้ สีไม้ใช้สีย้อมไม้เบเ...
   5,500 THB
Visitors: 854,051