หมวดหมู่สินค้าจำพวก ชุดเก้าอี้สนามไม้ ชุดม้านั่งสนามไม้


  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้สนามไม้ 4 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-034 ขนาด : เก้าอี้ขนาดที่นั่งยาว100cm 2ตัว โต๊ะกลางขนาด60x100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้...
   13,000 THB
  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้สนาม 4 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-035 ขนาด : เก้าอี้ขนาดที่นั่งยาว100cm 1ตัว เก้าอี้ขนาด 60cm 2ตัว โต๊ะกลางขนาด 60x100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้...
   14,000 THB
  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้สนาม 4 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-036 ขนาด : ขนาดที่นั่งยาว100cm 2ตัว โต๊ะกลางขนาด 75x100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้ที่ใ...
   15,000 THB
  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้สนาม 6 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-037 ขนาด : เก้าอี้ขนาดที่นั่งยาว100cm 2ตัว เก้าอี้ขนาด 60cm 2ตัว โต๊ะกลางขนาด60x100cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เ...
   18,500 THB
  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้ม้านั่งยาว 8 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-038 ขนาด : เก้าอี้ขนาดที่นั่งยาว150cm 2ตัว โต๊ะกลางขนาด90x150cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็...
   16,000 THB
  • ชื่อ : ชุดเก้าอี้ชายหาดพับได้ รหัสสินค้า : W-039 ขนาด : เก้าอี้ขนาดหนึ่งที่นั่ง โต๊ะกลางขนาด 30x40cm วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง ตะแบกเป็นต้น ไม้มีความแข...
   5,500 THB
  • ชื่อ : ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ 6 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-040 ขนาด : ขนาดยาว150cm ไม้พื้นและไม้โครงใช้ไม้หนาขนาด 3cm เพื่อความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้เต็ง แดง...
   13,000 THB
  • ชื่อ : ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ 6 ที่นั่ง รหัสสินค้า : W-041 ขนาด : ขนาดยาว150cm ไม้พื้นและไม้โครงใช้ไม้หนาขนาด 3cm อย่างหนาเพื่อความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ : ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เช่นไม้...
   13,000 THB
Visitors: 854,056