บูทรองน็อต

เราใช้เหล็กท่อเป็นบูทรองน็อตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับไม้

และทำให้ไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


สามารถรับน้ำหนักและแรงเหวี่ยงได้ดีเยี่ยม

Visitors: 848,744