บทความงานไม้


  • ไม้ เป็นวัสดุแข็งที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้สามารถใช...


Visitors: 707,877